هزینه های اخذ ویزای مهاجرت به کشورهای مختلف

برای مهاجرت به کشور های مختلف لازم است تا ویزای کشور مورد، اخذ شود. اخذ ویزای کشور های مشمول هزینه هایی جهت صدور ویزا خواهد بود.

در این صفحه شما می توانید با انتخاب کشور مورد نظر خود، هزینه های لازم برای صدور ویزای آن کشور را مشاهده نمایید.


تجربیات کارشناسان و مشاوران مهاجرت ساین به طور یکجا جمع شده تا متقاضیان در آسودگی بتوانند از هزینه هایی که برای اخذ ویزای هر کشور نیاز است، مطلع شوند.

پرداخت هزینه های اخذ ویزای هر کشور برای صدور ویزا الزامی می باشد.

با مشاورین ما در تماس باشید.

رزرو نوبت فراموش نشود