۱۳۹۹-۰۷-۲۱
Educational migration to Oman

مهاجرت تحصیلی به عمان | Educational migration to Oman

تحصیل در عمان یکی از روش های مهاجرتی برای افرادی که قصد مهاجرت به این کشور را دارند، می باشد. افراد با پذیرش در یکی از مراکز آموزشی این کشور می توانند ویزای تحصیلی دریافت ننمایند و به عمان مهاجرت نمایند.
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Study immigration to the UK

مهاجرت تحصیلی به انگلستان

Study immigration to the UK برای مهاجرت به انگلستان می توان از طریق تحصیل اقدام کرد. تحصیل در مقاطع مختلف در این کشور امکان پذیر می باشد. در این مقاله توضیحات لازم درمورد مهاجرت تحصیلی داده شده است.