۱۳۹۹-۱۲-۰۲
شرایط مهاجرت به بلغارستان

مهاجرت به بلغارستان و اخذ ویزا

کشور بلغارستان یکی از کشور های عضو اتحادیه اروپا می باشد که از طریق راه های مختلفی اقدام به پذیرش مهاجر می کند. در این مقاله به روش ها و شرایط مهاجرت به بلغارستان پرداخته ایم.