۱۳۹۹-۰۷-۰۱
Company registration in the United States

ثبت شرکت در کشور آمریکا

یکی از راه های مهاجرت به آمریکا، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری می باشد. همچنین یکی از روش های سرمایه گذاری در آمریکا، ثبت شرکت می باشد. بنابراین شما می توانید با ثبت انواع مختلف شرکت در آمریکا اقدام به مهاجرت نمایید. ما در این مقاله به توضیحات مربوط به انواع شرکت و نحوه ی ثبت آن ها پرداخته ایم.