۱۳۹۹-۰۸-۰۴
Doctors migrate to Oman مهاجرت پزشکی به عمان

مهاجرت پزشکی به عمان | Doctors migrate to Oman

Doctors migrate to Oman . مهاجرت پزشکی یکی از روش های مهاجرت به کشور عمان می باشد. در این روش افراد با پذیرش کارفرمایان در رشته های پزشکی اقدام به مهاجرت می کنند. در این مقاله توضیحات لازم در خصوص مهاجرت پزشکی داده شده است.
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
Medical education in Oman ویزای تحصیلی

تحصیل پزشکی در کشور عمان

Medical education in Oman . تحصیل در عمان در رشته های مختلف قابل انجام است. اما تحصیل در رشته های پزشکی دارای طرفدارانی می باشد که هرساله برای قبولی در این رشته تلاش می کنند. در این مقاله درمورد تحصیل پزشکی در عمان توضیحات لازم داده شده است.