۱۳۹۹-۰۶-۲۹
مهاجرت به آمریکا Immigration to America

اخذ ویزا و مهاجرت به آمریکا

کشور های زیادی پذیرای مهاجران برای اهداف مختلفی هستند. هر شخصی باتوجه به هدف خود به کشوری مهاجرت می کند. یکی از این کشور ها آمریکا می باشد. مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزای آن دارای شرایطی است که ما در این مقاله به توضیحات مربوط به مهاجرت به امریکا خواهیم پرداخت.
۱۳۹۹-۰۷-۰۲
Immigrating to the America through Investment

مهاجرت سرمایه گذاری به آمریکا

یکی از راه های تضمینی برای مهاجرت به آمریکا ، مهاجرت از طریق سرمایه گذاری می باشد. راه های زیادی نیز برای سرمایه گذاری وجود دارد. در این مقاله توضیحات لازم درمورد مهاجرت سرمایه گذاری به آمریکا بیان شده است.