۱۳۹۹-۰۶-۲۹
مهاجرت به آمریکا Immigration to America

اخذ ویزا و مهاجرت به آمریکا

کشور های زیادی پذیرای مهاجران برای اهداف مختلفی هستند. هر شخصی باتوجه به هدف خود به کشوری مهاجرت می کند. یکی از این کشور ها آمریکا می باشد. مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزای آن دارای شرایطی است که ما در این مقاله به توضیحات مربوط به مهاجرت به امریکا خواهیم پرداخت.
۱۳۹۹-۰۷-۰۲
Immigration of marriage to America آمریکا

مهاجرت ازدواج به آمریکا

افراد زیادی از طریق ازدواج اقدام به مهاجرت می کنند. یکی از کشور هایی که از طریق ازدواج مهاجر می پذیرد کشور امریکا می باشد. در این مقاله به توضیحات لازم درمورد چگونگی مهاجرت ازدواج به آمریکا پرداخته شده است.