۱۳۹۹-۰۶-۱۰
مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری

مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری

کشور آلمان یکی از کشور های پیشرفته یاروپایی می باشد . این کشور به دلیل وجود امکانات زیاد در آن، هرساله مورد استقبال مهاجران از سرتاسر جهان قرار می گیرد. یکی از راه های مناسب مهاجرت به کشور آلمان، سرمایه گذاری در آن است. ما در این مقاله توضیحات لازم را درمورد مهاجرت به آلمان از طریق سرمایه گذاری خواهیم داد.
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Obtaining a visa and immigrating to the UK اقامت

اخذ ویزا و مهاجرت به انگلستان

برای مهاجرت بهانگلستان روش های مختلفی وجود دارد. روش هایی مثل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت سرمایه گذاری و ... . هریک از روش ها شرایط مخصوص به خود را دارند. در این مقاله درمورد مهاجرت به انگلستان و اخذ ویزای آن توضیح داده شده است. Obtaining a visa and immigrating to the UK