۱۳۹۹-۰۵-۲۱
اخذ وقت سفارت استرالیا

اخذ وقت سفارت استرالیا

قطعا برای انجام امور اداری اخذ ویزا و مهاجرت بین یک یا چند بار باید به سفارت استرالیا مراجعه نمایید . لذا گرفت و اخذ وقت سفارت کاری الزامی است.
۱۳۹۹-۰۷-۲۷
Make an appointment at the British Embassy سفارت انگلستان

گرفتن وقت سفارت انگلستان

Make an appointment at the British Embassy گرفتن وقت سفارت انگلستان یکی از اقداماتی است که برای اخذ ویزا باید انجام داد. این امر به منظور ارائه ی مدارک اخذ ویزا صورت می گیرد. در این مقاله توضیحات مربوط به گرفتن وقت سفارت انگلستان داده شده است.