۱۳۹۹-۰۶-۱۰
ثبت شرکت در آلمان

ثبت شرکت در آلمان

افرادی که قصد مهاجرت به کشور آلمان را دارند می توانند از یکی از بهترین راه های مهاجرت یعنی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری، اقدام به مهاجرت نمایند. در این نوع مهاجرت افراد با ثبت شرکت می توانند ویزای سرمایه گذاری بگیرند. اگر شما جز افرادی هستید که قصد مهاجرت از طریق ثبت شرکت در آلمان را دارید با ما همراه باشید.
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Obtaining a visa and immigrating to the UK اقامت

اخذ ویزا و مهاجرت به انگلستان

برای مهاجرت بهانگلستان روش های مختلفی وجود دارد. روش هایی مثل مهاجرت تحصیلی، مهاجرت کاری، مهاجرت سرمایه گذاری و ... . هریک از روش ها شرایط مخصوص به خود را دارند. در این مقاله درمورد مهاجرت به انگلستان و اخذ ویزای آن توضیح داده شده است. Obtaining a visa and immigrating to the UK