۱۳۹۹-۰۷-۲۱
Immigrating to Oman through marriage

مهاجرت به عمان از طریق ازدواج Immigrating to Oman through marriage

یکی از راه های مهاجرت به عمان، مهاجرت از طریق ازدواج می باشد. در این روش باید با یک فرد عمانی ازدواج کرد. اثبات واقعی بودن ازدواج یکی از ظرایط لازم برای اخذ اقامت می باشد. در این مقاله توضیحاتی را درمورد ویزای ازدواج عمان می خوانید. Immigrating to Oman through marriage