۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Immigrating to the UK through marriage

مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج

Immigrating to the UK through marriage یکی از روش های مهاجرت به انگلستان ازدواج می باشد. ازدواج باید با یکی از افرادی که تابعیت انگلستان دارد صورت بگیرد. البته شرایط خاصی برای این نوع مهاجرت در نظر گرفته شده است. در این مقاله درمورد مهاجرت از طریق ازدواج به انگلستان بحث خواهیم کرد.
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
Company registration in Spain اسپانیا و شرکت

ثبت شرکت در اسپانیا | Company registration in Spain

Company registration in Spain . ثبت شرکت در اسپانیا یکی از راه های سرمایه گذاری در اسپانیا می باشد. به همین علت می توان از طریق ثبت شرکت به کشور اسپانیا مهاجرت کرد.
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
Treatment and health of Spain نظام سلامت و بهداشت اسپانیا

وضعیت درمان و سلامت در اسپانیا | Treatment and health of Spain

Treatment and health of Spain . یکی از نکات لازم برای مهاجرت به اسپانیا اطلاع از وضعیت درمان و سلامت این کشور است. در این کشور بیمه های خصوصی و دولتی وجود دارد. در این مقاله درمورد وضعیت درمان و سلامت اسپانیا توضیحات لازم را خواهیم داد.
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
Lifestyle in Spain سبک زندگی در اسپانیا

سبک زندگی مردم اسپانیا | Lifestyle in Spain

Lifestyle in Spain . سبک زندگی مردم اسپانیا از جمله عواملی است که باید مهاجران به آن توجه داشته باشند. در این مقاله درمورد عواملی که در سبک زندگی مردم اسپانیا تاثیر گذار بوده است صحبت خواهیم کرد.
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
Take turns at the Spanish Embassy سفارت اسپانیا و گرفتن وقت

گرفتن وقت سفارت اسپانیا برای مهاجرت Take turns at the Spanish Embassy

Take turns at the Spanish Embassy . برای مهاجرت به اسپانیا باید ویزای اسپانیا را تهیه نمود. برای اخذ ویزا لازم است تا از سفارت اسپانیا نوبت بگیرید. در این مقاله درمورد گرفتن وقت سفارت اسپانیا توضیحات لازم داده شده است.
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
Spanish visa documents مدارک ویزای اسپانیا

مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا Spanish visa documents

Spanish visa documents . برای مهاجرت به اسپانیا لازم است تا ویزای آن طبق شرایطی که قصد مهاجرت دارید تهیه شود. برای اخذ ویزا لازم است تا مدارکی را ارئه کنید. در این مقاله درمورد مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا بحث خواهیم کرد.