۱۳۹۹-۰۶-۲۹
مهاجرت به آمریکا Immigration to America

اخذ ویزا و مهاجرت به آمریکا

کشور های زیادی پذیرای مهاجران برای اهداف مختلفی هستند. هر شخصی باتوجه به هدف خود به کشوری مهاجرت می کند. یکی از این کشور ها آمریکا می باشد. مهاجرت به آمریکا و اخذ ویزای آن دارای شرایطی است که ما در این مقاله به توضیحات مربوط به مهاجرت به امریکا خواهیم پرداخت.
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Treatment status in the UK

وضعیت درمان و سلامت در انگلستان

برای مهاجرت به انگلستان لازم است تا اطلاعاتی در خصوص وضعیت درمان و سلامت این کشور کسب نمود. در این مقاله درمورد وضعیت درمان و سلامت انگلستان و انواع بیمه های درمانی توضیحات لازم داده شده است. Treatment status in the UK
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Conditions for obtaining a UK visa

شرایط اخذ ویزای انگلستان

برای مهاجرت به انگلستان لازم است تا ویزای این کشور اخذ شود. از آن جایی که روش های مختلفی برای مهاجرت به انگلستان وجود دارد، باید ویزای متناسب با شرایط خود تهیه نمود. شرایط اخذ ویزا در این مقاله توضیح داده شده است. Conditions for obtaining a UK visa
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Immigrating to the UK through marriage

مهاجرت به انگلستان از طریق ازدواج

Immigrating to the UK through marriage یکی از روش های مهاجرت به انگلستان ازدواج می باشد. ازدواج باید با یکی از افرادی که تابعیت انگلستان دارد صورت بگیرد. البته شرایط خاصی برای این نوع مهاجرت در نظر گرفته شده است. در این مقاله درمورد مهاجرت از طریق ازدواج به انگلستان بحث خواهیم کرد.
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Study immigration to the UK

مهاجرت تحصیلی به انگلستان

Study immigration to the UK برای مهاجرت به انگلستان می توان از طریق تحصیل اقدام کرد. تحصیل در مقاطع مختلف در این کشور امکان پذیر می باشد. در این مقاله توضیحات لازم درمورد مهاجرت تحصیلی داده شده است.
۱۳۹۹-۰۷-۲۶
Immigrating to the UK by birth

مهاجرت به انگلستان برای تولد فرزند

Immigrating to the UK by birth برای تولد فرزند در انگلستان می توان اقدام به اخذ ویزا نمود. در این مقاله درمورد مهاجرت به انگلستان برای تولد فرزند توضیحات لازم داده شده است.